Hur vi arbetar med

Hållbarhet & Agenda 2030

Vi på Växtvaruhuset arbetar för hållbar lokal utveckling, biologisk mångfald samt god hälsa och välbefinnande.

För oss innebär hållbarhet att erbjuda produkter och tjänster av hög kvalitet, närproducerade växter, samt bidra till en god och grön miljö för våra kunder och medarbetare. Vägledande i vårt arbete är FN:s Hållbarhetsmål 2030 och EU:s 2020-strategi.

5 fokuspunkter från Agenda 2030

#3 God hälsa och välbefinnande

God hälsa och välbefinnande innebär att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. På Växtvaruhuset erbjuder vi växter och event som skapar positiva känslor och upplevelser. Vi har en öppen och god arbetsmiljö där vi värnar om kollegor, leverantörer och kunder. 

#8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vi verkar för varaktig och hållbar ekonomisk tillväxt med produktiv sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla. På Växtvaruhuset arbetar vi aktivt för att skapa lokal och hållbar ekonomisk tillväxt genom medvetet och ansvarsfullt företagande och tar ansvar för våra arbetsvillkor.

#11 Hållbara städer och samhällen

Med Växtvaruhusets verksamhet vill vi bidra till att göra städer och samhällen inkluderande, säkra, vackra och hållbara. Genom att leverera hållbara växter som är vana och tål Jämtlands klimat skapar vi goda förutsättningar för långvariga planteringar. Våra växter bidrar till god hälsa och en trevligt klimat /miljö.

#12 Hållbar konsumtion och produktion

Vi vill säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. På Växtvaruhuset beställer in växter och varor med regelbundenhet för att försöka minimera spill eller överskott. Vi producerar lokalt och arbetar ständigt för att förbättra vårt nyttjande av sol, vatten och övriga resurser på ett medvetet och hållbart sätt. 

#15 Ekosystem och biologisk mångfald

På Växtvaruhuset vill vi skydda och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem och hejda förlusten av biologisk mångfald. Hos oss kan du köpa växter och blommor som främjar både djur och natur. Du hittar även insektshotell, vattenhålor och liknande produkter som förser förutsättningar åt det vilda livet. 

Vi har funnits sedan 1976

Med en stor kärlek för växter och gårdsliv har Växtvaruhuset bedrivit sin verksamhet sedan mitten av 70-talet. Växtvaruhuset rymmer både växtproduktion och en trevlig gårdsbutik med inredning och plantor till försäljning. Butiken finner du i Odensala, Östersund. Vi håller öppet hela säsongen från mars till december.
Varmt välkommen till oss!